Polityka prywatności aplikacji mobilnej eJWC

Ten dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i prawa jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w ramach korzystania przez nich z aplikacji mobilnej eJWC.

Objaśnienie definicji:

1) Administrator - administrator danych osobowych -Wydwnictwo JWC Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Ślusarska 6, NIP: 771-15-31-758, KRS: 0000252858;
2) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
3) Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS;
4) Aplikacja mobilna – dystrybuowana przez Administratora lub za zgodą Administratora aplikacja eJWC przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach mobilnych;
5) Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację mobilną na swoim Urządzeniu mobilnym.
6) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7) UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych;
8) UŚUDE – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.


1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i o jej akceptacji.
2. Wszelkie dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa w tym w szczególności RODO, UODO oraz UŚUDE.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora dla celów świadczenia usług w Aplikacji mobilnej.
4. Dane opisujące korzystanie z aplikacji mogą być również zbierane i przetwarzane przez operatorów platform Google Play oraz Apple App Store. Użytkownik pobierając i instalując aplikację przy użyciu wymienionych platform wyraża zgodę na obowiązywanie zasad przetwarzania danych stosowanych przez operatorów platform Play oraz App Store.
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, lub też na potrzeby tworzenia zestawień statystycznych dotyczących korzystania z Aplikacji mobilnej przez Użytkowników.
6. Administrator w ramach świadczenia usług aplikacji mobilnej gromadzi jedynie:
a. dane wprowadzone przez użytkownika jako nazwy logowania do aplikacji (adresy email) - mogące stanowić dane osobowe,
b. dane techniczne o przebiegu logowania do Aplikacji mobilnej oraz korzystania z jej funkcji - niestanowiące danych osobowych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto w aplikacji eJWC, korzystając z przewidzianej funkcji zawartej w Ustawieniach aplikacji.
10. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Wszelkie pisma, żądania, wnioski, sprzeciwy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej pomoc@jwc.com.pl Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą Użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.
Zamknij

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Warunkach korzystania z serwisu internetowego Wydawnictwa JWC.