Regulamin sklepu internetowego
Wydawnictwa JWC

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.jwc.com.pl (Sklep)
Sprzedającym jest Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Ślusarskiej 6, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000252858, posługująca się numerem NIP: 771-15-31-758 (Wydawnictwo). W sprawach dotyczących zamówień kontakt z działem kolportażu jest możliwy:
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@jwc.com.pl
- telefonicznie lub faksem: 44 646-84-58
Klientem jest osoba korzystająca ze sklepu w celu dokonania zamówienia.
Warunkiem korzystania ze sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

Składanie zamówień

Mechanizm sklepu internetowego umożliwia składanie zamówień poprzez wybór i zaakceptowanie przewidzianych w nim opcji dotyczących asortymentu, cen, form płatności oraz sposobów dostarczenia zamówionych książek. Aby uzgodnić możliwość złożenia zamówienia o innych, niż przewidziane w sklepie cechach - zapraszamy do kontaktu z działem kolportażu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie może zostać anulowane.
Zamówienia realizowane są co do zasady niezwłocznie - jeżeli zaś niezwłoczna realizacja zamówienia nie będzie możliwa, informacja taka zostanie Klientowi przekazana wraz z przewidywanym terminem realizacji zamówienia, tak aby Klient mógł podjąć decyzję dotyczącą realizacji lub rezygnacji z zamówienia.

Płatność i wysyłka

Płatności za zamówiony towar mogą być dokonywane:
- przelewem w ramach procedury składania zamówienia, za pośrednictwem infrastruktury udostępnianej przez operatora płatności (e-płatności, płatności internetowe)
- za pobraniem w chwili odbioru przesyłki od kuriera bądź listonosza.
Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości prezentowanych podczas składania zamówienia.
Terminy dostarczenia przesyłki prezentowane podczas procedury zamówienia mają charakter orientacyjny i przybliżony - oparte są na deklarowanych przez poszczególnych przewoźników terminach doręczeń. W przypadku nieotrzymania przesyłki po upływie orientacyjnego terminu dostarczenia - prosimy o kontakt z działem kolportażu w celu wyjaśnienia u przewoźnika statusu przesyłki.
Możliwe do wyboru sposoby wysyłki oraz koszty przesyłki są prezentowane w ramach procedury zamówienia.
Faktura za zamówione towary wystawiana jest na postawie danych wprowadzonych przez Klienta przy składaniu zamówienia. Faktura w formie elektronicznej jest dostarczana Klientowi na podany adres poczty elektronicznej oraz dostępna z panelu Moje Konto.

Produkty elektroniczne

Produkty elektroniczne są oferowana na zasadzie subskrypcji czasowej. Realizacja zamówienia oznacza udzielenie Klientowi dostępu do produktu elektronicznego na warunkach odpowiadających rodzajowi wykupionej subskrypcji.
Przedłużenie subskrypcji oraz rozszerzenie ilości stanowisk wykupionego dostępu stanowią osobne produkty elektroniczne, komplementarne wobec wykupionej subskrypcji - nie mogą one być sprzedawane samodzielnie.
Zakup subskrypcji czasowej w okresie obowiązywania darmowego/próbnego dostępu do produktu elektronicznego oznacza wolę korzystania z dostępu o zakupionych parametrach w miejsce dostępu darmowego/próbnego.

Polityka prywatności

Dane osobowe pozyskiwane w ramach obsługi zamówień są wykorzystywane i przekazywane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Administratorem zbioru danych jest Wydawnictwo JWC Sp. z o.o.
Użytkownicy mają możliwość poprawienia swoich danych w każdym momencie w ramach panelu Moje Konto, zgłoszenie żądania usunięcia danych osobowych jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@jwc.com.pl
Pliki cookies są wykorzystywane i zapisywane podczas korzystania z funkcji sklepu dla ułatwienia jego obsługi oraz dla celów statystycznych. Aby zablokować możliwość zapisywania cookies użytkownik może skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej - może to jednak uniemożliwić prawidłowe korzystanie z funkcji sklepu.
Wpisanie adresu e-mail na listę dystrybucyjną newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości charakterze reklamowym pochodzących z serwisu Wydawnictwa JWC. Aby cofnąć taką zgodę, należy skorzystać z linku umieszczanego w każdej wiadomości wysyłanej do odbiorców newslettera.

Uprawnienia konsumentów

Klientom będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane dla konsumentów w przepisach prawa. W szczególności konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, z zastrzeżeniami i na warunkach określonych w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
b. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Warunkach korzystania z serwisu internetowego Wydawnictwa JWC.

Zamknij